Tuesday, January 17, 2012

Yüce Divan istemine ret, tahliye yok

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Başbuğ'un tahliye edilmesi ve ''YüceDivan''da yargılanması talepleri reddedildi.

İSTANBUL

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Başbuğ'un avukatı tarafından yapılan tutukluluğa ilişkin itiraz ile ''görevsizlik'' kararı verilmesi konusundaki talebi inceledi.
Mahkeme heyeti, talepleri oy birliği reddetti.

Mahkeme ret gerekçelerini açıkladı
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, Anayasa'nın 145. maddesi ve madde gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, ''Anayasal düzen ve bu düzene karşı işlenen suçlara ait davalar, her halde adliye mahkemelerinde görülür'' amir hükmünün, atılı eylemlerin kim tarafından işlenirse işlensin, adliye mahkemelerinde yargılanacağını açıkça ve kesin biçimde düzenlediği belirtildi.
7 Mayıs 2010'da yapılan değişiklikle 1982 Anayasası'nın 148. maddesine ek fıkra eklendiğini ve bu fıkrada, ''Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanırlar'' hükmünün yer aldığı hatırlatılan kararda, bu hükmün 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri ve gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmesi durumunda, şüpheli Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması hususunun göreviyle ilgili suçlarla açıkça sınırlandırıldığı, isnat edilen eylemlerin görev kapsamında değerlendirilmesinin hukuken olanaksız olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

Delilleri karartma şüphesi
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Başbuğ'un tahliyesine ilişkin yapılan itirazı da değerlendirerek, isnat edilen eylemleri işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, devam etmesi, atılı eylemlerin CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan ''Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar''dan olması, soruşturma aşamasındaki tutum ve davranışları dikkate alınarak, delillere etki etme ve karartma şüphesinin bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti.
yakamoz01

No comments:

Veoh: Yüce Divan istemine ret, tahliye yok

Tuesday, January 17, 2012

Yüce Divan istemine ret, tahliye yok

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Başbuğ'un tahliye edilmesi ve ''YüceDivan''da yargılanması talepleri reddedildi.

İSTANBUL

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Başbuğ'un avukatı tarafından yapılan tutukluluğa ilişkin itiraz ile ''görevsizlik'' kararı verilmesi konusundaki talebi inceledi.
Mahkeme heyeti, talepleri oy birliği reddetti.

Mahkeme ret gerekçelerini açıkladı
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, Anayasa'nın 145. maddesi ve madde gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, ''Anayasal düzen ve bu düzene karşı işlenen suçlara ait davalar, her halde adliye mahkemelerinde görülür'' amir hükmünün, atılı eylemlerin kim tarafından işlenirse işlensin, adliye mahkemelerinde yargılanacağını açıkça ve kesin biçimde düzenlediği belirtildi.
7 Mayıs 2010'da yapılan değişiklikle 1982 Anayasası'nın 148. maddesine ek fıkra eklendiğini ve bu fıkrada, ''Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanırlar'' hükmünün yer aldığı hatırlatılan kararda, bu hükmün 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri ve gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmesi durumunda, şüpheli Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması hususunun göreviyle ilgili suçlarla açıkça sınırlandırıldığı, isnat edilen eylemlerin görev kapsamında değerlendirilmesinin hukuken olanaksız olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

Delilleri karartma şüphesi
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Başbuğ'un tahliyesine ilişkin yapılan itirazı da değerlendirerek, isnat edilen eylemleri işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, devam etmesi, atılı eylemlerin CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan ''Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar''dan olması, soruşturma aşamasındaki tutum ve davranışları dikkate alınarak, delillere etki etme ve karartma şüphesinin bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti.
yakamoz01

No comments: